metode.info

metode-info-logometode.info – bli mer effektiv, tenk klarere og ta bedre beslutninger.

metode.info inneholder metoder og informasjon for å kunne ta beslutninger og gjøre oppgaver mer effektivt og av høyere kvalitet. Beskrivelsen av metodene og informasjonen her har som mål å være enkel, forståelig og praktisk og systematisert på en måte som gjør det enkelt å finne frem.

Se menyen til høyre for hovedområder, hvor det nå er 436 sider med metoder. Se mer om metode.info her.

Metoder utvikler seg, og derfor vil også metode.info være under utvikling. Bidra gjerne med kommentarer på de enkelte sidene eller gi innspill her.